Ont i tanden eller är det dags för nästa besök? Boka din tid till tandläkaren eller tandhygienisten enkelt här via onlinebokningen.

  • Publicerat:

  • 25 Mar, 2020

Hygienrutiner på Falkenbergkliniken

Omsorg och trygghet för våra kunder är alltid vår högsta prioritet, det hoppas vi att ni alla upplever och vet sedan era tidigare besök hos oss. I läget som vi befinner oss i nu, förstår vi att det finns många frågor kring säkerhet och hälsa. Vi vill därför passa på att berätta lite mer om hur vi arbetar med våra hygienrutiner och andra åtgärder för att du ska känna dig trygg i ditt besök hos oss. 
 
Som alltid följer vi strikt de uppsatta hygienrutiner och regler för smittskydd som styrs av Socialstyrelsen och sammanfattas av Tandläkarförbundet. Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade i kommunikationen från Folkhälsomyndigheten och vi planerar och arbetar efter de rekommendationer som ges på nationell – och lokal nivå. Även om vi gärna hälsar er välkomna undviker vi för närvarande att ta i hand och rekommenderar att man håller ett tryggt avstånd i väntrum gentemot andra kunder.
 
Utöver detta ger vi alla er som besöker oss möjligheten att direkt komma in till behandlingsrum i väntan på tandläkare eller tandhygienist. I våra besöksytor finns handsprit tillgängligt och vi kan lösa betalning för behandling både via Swish eller faktura Payzmart för att undvika möjlig kontakt med betalterminal.

En oerhört viktig del i arbetet hos oss på Falkenbergkliniken är att se till att du är trygg och säker. Självklart är vi ytterst noga med att följa uppsatta lagar, regler och förordningar för din och vår trygghet. Något som du kanske inte ser så mycket av under ditt besök hos oss, men ett arbete där vi lägger mycket tid och kraft.
 
Förutom de lagar och förordningar som finns arbetar vi med att förbättra och säkerställa den vård vi ger till dig som patient hos oss.

I samtliga besöksytor spritas ytor, handtag och bänkar flera gånger per dag, samt dagligen detaljerad städning av certifierade lokalvårdare. Efter varje besök i behandlingsrum spritas uniten (stolen du sitter i), bänkar och fasta instrument. I sterilen slängs sedan alla engångsartiklar och förbrukningsmaterial. Alla instrument går igenom diskdesinfektorn där de blir höggradigt rena. DAC:en hjälper oss att smörja och desinfektera alla hand- och vinkelstycken. När vi steriliserar våra instrument använder vi oss av plastpåsar som förseglas i vår svets. Därefter går instrumenten in i vår autoklav där de steriliseras. Således är allt du ser noggrant rengjort, utbytt och genomgånget för din säkerhet och trygghet.
 
Gyllene regler i vårt arbete är:

  • Arbeta lugnt och metodiskt
  • Arbeta med sunt förnuft 
  • Följa uppsatta rutiner 
Dela